به نظر شما سرعت باز شدن صفحات سایت چگونه است؟
(13.35%) 237
خیلی سریع
(31.51%) 559
سریع
(26.21%) 465
کند
(28.91%) 513
خیلی کند

تعداد شرکت کنندگان : 1774